menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Dokumenty     Školní družina

ŠVP
Řády
Plány
Strategie patologických jevů
Školní družina
Školní jídelna
Výroční zprávy


Metodický pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině

Řád školní družiny