menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Dokumenty     Školní vzdělávací program

ŠVP
Řády
Plány
Strategie patologických jevů
Školní družina
Školní jídelna
Výroční zprávy
GDPR

Školní vzdělávací program verze 2016

povinné
předměty 1. st.
povinné
předměty 2. st.
ostatní volitelné
předměty 2. st.
český jazyk český jazyk úvod do ŠVP seminář z českého jazyka
cizí jazyk cizí jazyk školní družina cvičení z českého jazyka
další cizí jazyk klasifikace
výchova k občanství
matematika matematika seminář z matematiky
inf. technologie inf. technologie cvičení z matematiky
člověk a jeho svět dějepis
přírodopis
fyzika
chemie
zeměpis
umění a kultura hudební výchova
výtvarná výchova
člověk a svět práce člověk a svět práce
tělesná výchova tělesná výchova


Školní vzdělávací program verze 2013

       povinné       
předměty 1.st.
       povinné       
předměty 2.st.
      volitelné       
předměty 2. st.
       první cizí jazyk               druhý cizí jazyk        dodatek k ŠVP
matematika
člověk a jeho svět výchova k občanství
přírodopis
zeměpis


Školní vzdělávací program verze 2007

povinné
předměty 1. st.
povinné
předměty 2. st.
volitelné
předměty 2. st.
český jazyk český jazyk úvod do ŠVP
anglický jazyk anglický jazyk školní družina anglický jazyk
německý jazyk německý jazyk klasifikace německý jazyk
výchova k občanství konverzace v angl. jazyce
matematika matematika seminář z matematiky
inf. technologie inf. technologie seminář z českého jazyka
dějepis člověk a jeho svět cvičení z matematiky
přírodopis cvičení z českého jazyka
fyzika technická praktika
chemie informatika
zeměpis
umění a kultura hudební výchova
výtvarná výchova
člověk a svět práce člověk a svět práce
tělesná výchova tělesná výchova