menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Fotografie     Školní akce

Školní akce
Sport
Filmy

Exkurze do Národního technického muzea v Praze

Pro aktivní žáky jsme připravili na 9. května 2014 návštěvu
Národního technického muzea v Praze.


Na základě předem známých kritérií bylo zařazeno 40 žáků druhého stupně,
kteří v průběhu celého školního roku úspěšně reprezentovali školu v různých činnostech
a přitom se nedopouštěli kázeňských přestupků.

Součástí prohlídky byl i program v chemické laboratoři
- úprava vody na pitnou a příprava slizu.

V Praze jsme samozřejmě navštívili i nejznámější místa.