menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Fotografie     Školní akce

Školní akce
Sport
Filmy

Exkurze do Dinoparku a ZOO Plzeň

Pro aktivní žáky jsme připravili na 13. června 2017 návštěvu
Dinoparku a zoologické zahrady v Plzni.


Zúčastnilo se 16 žáků ze 3. až 5. ročníku na základě výběru třídních učitelů
a 13 žáků 2. stupně, kteří v průběhu školního roku úspěšně reprezentovali školu v různých činnostech
a přitom se nedopouštěli kázeňských přestupků.

Do dávné historie Země nás uvedla návštěva Dinoparku.