menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Fotografie     Školní akce

Školní akce
Sport
Filmy

OVOV - beseda s olympionikem

Základní škola Školní je zapojena do projektu OVOV. Jedná se o atraktivní desetiboj s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů, který pro žáky základních škol připravili olympijští vítězové Robert Změlík a Roman Šebrle. Jako patroni projektu OVOV jsou medailisté a účastníci olympijských her, mistrovství světa a mistrovství Evropy. Cílem tohoto projektu je přimět děti ke sportování zábavnou formou.

U žáků projekt vyvolal velký zájem. Od začátku školního roku byli žáci natolik zabráni do plnění disciplín OVOV, že hodin tělesné výchovy se aktivně účastní téměř všichni žáci. Chtěli se neustále zlepšovat, opakovali disciplíny a snažili se dělat vše pro to, aby získali některý z odznaků všestrannosti. Každou přestávku byl u nástěnky OVOV houf dětí, které sledovaly dosažené body.

    
    

Vyvrcholením celého podzimního sportovního zápolení byla beseda s Vladimírem Kocmanem, bronzovým olympionikem v judu z Moskvy 1980, a zástupci projektu OVOV z Prahy. Účastníky byli žáci 3. až 9. ročníku.

    
    

Úvodem žáci předvedli ukázku televizních novin z roku 1980, následoval „přímý přenos“ z předávání olympijských medailí. Na stupně vítězů se postavili žáci se jmenovkami skutečných medailistů. Vladimíru Kocmanovi byla opětovně udělena bronzová medaile. Ceremoniál byl zakončen státní hymnou, kterou krásně zazpívala Klára Kučerová ze 7. třídy. Pan Kocman pak zajímavě vyprávěl o životě vrcholového sportovce, předvedl několik chvatů a ochotně odpovídal na dotazy žáků.

    
    

Na závěr besedy předal pan Vladimír slavnostně zlaté a diamantové odznaky nejlepším sportovcům. Poté proběhla autogramiáda, během které si všichni mohli prohlédnout skutečnou bronzovou medaili z OH. Po besedě následoval metodický seminář, jehož se zúčastnili učitelé tělesné výchovy z celého okresu Český Krumlov. Pod vedením lektorů OVOV měli možnost prakticky se seznámit s metodikou disciplín desetiboje a naučit se některé průpravné hry.

    
    

Tato beseda určitě nebyla poslední akcí, kterou pořádáme ve spolupráci s Romanem Šebrlem a Robertem Změlíkem. Už nyní připravujeme den otevřených dveří, který proběhne 21. ledna 2012. Rodiče a děti, kteří si přijdou prohlédnout naší školu, budou mít možnost vyzkoušet si některé disciplíny OVOV, které budou odpovídat jejich věku a pohybovým dovednostem.

    
    

Na jaře roku 2011 jsme připravili okresní kolo OVOV a přes krajskou soutěž se družstvo žáků probojovalo až do republikového finále v Praze. Díky úzké spolupráci s autory projektu se naše škola stává garantem pro Jihočeský kraj. Veškeré informace o projektu, včetně další fotodokumentace z besedy jsou k nahlédnutí na www.ovov.cz