menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    O škole     Úřední deska

Základní údaje
Úřední deska
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Školská rada

Důležité termíny školního roku 2017/2018

     začátek školního roku           4. září 2017     
podzimní prázdniny 26. - 27. října 2017
vánoční prázdniny    23. prosince 2017 - 2. ledna 2018    
konec 1. pololetí 31. ledna 2018
pololetní prázdniny 2. února 2018
jarní prázdniny 12. - 18. března 2018
zápis do 1. tříd 5. - 6. dubna 2018
velikonoční prázdniny 29. - 30. března 2018
konec 2. pololetí 29. června 2018
hlavní prázdniny 2. července - 31. srpna 2018

Zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019

Rozhodnutím MŠMT je stanoven od roku 2017 termín zápisu žáků do 1. tříd základních škol v termínu od 1. do 30. dubna. V naší škole se zápis uskuteční ve čtvrtek 5. dubna od 14.00 hodin do 17.00 hodin a v pátek 6. dubna 2018 od 14.00 hodin do 16.00 hodin.

K zápisu si rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. V případě, že budou žádat odklad školní docházky předloží doporučení pedagogicko-psychologické poradny a doporučení lékaře. Nejzazší termín pro podání žádosti o odklad je 31. květen 2018.

Všechny potřebné tiskopisy obdrží rodiče ve škole v den zápisu.

Škola je připravena otevřít dvě první třídy.


Nejčastější dotazy
Desatero
Jak můžete pomoci svým dětem
Organizace zápisu