menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    O škole     Historie školy

Základní údaje
Úřední deska
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Školská rada

Školní rok 1985 / 1986

ředitelka školy - Naděžda Jakešová
        zástupce ředitelky školy - Karel Světlý
        výchovný poradce - Jiří Cinádr

1.A třída Ivana Slaninová 24 žáků
1.B třída Božena Pokrývková 12 žáků
2.A třída Jana Wortnerová 27 žáků
2.B třída Milada Zikešová 26 žáků
3.A třída Irena Jedličková 28 žáků
3.B třída Helena Ptáčková 26 žáků
4.A třída Anna Háková 28 žáků
5.A třída Helena Cinádrová 31 žáků
5.B třída Jaroslava Pflegerová 31 žáků
6.A třída Naděžda Pravdová 34 žáků
7.A třída Ludvík Bartyzal 26 žáků
7.B třída Věra Světlá 26 žáků
8.A třída Blanka Štefaničková 28 žáků
Jiří Štellar
Simona Piterková
Celkem     347 žáků    
vedoucí PO Jana Pálová
vychovatelky ŠD Květoslava Mlatečková
Věra Ševčíková
Marie Hrubá
školník Luboš Podzimek