menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    O škole     Historie školy

Základní údaje
Úřední deska
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Školská rada

Školní rok 1986/ 1987

ředitelka školy - Naděžda Jakešová
        zástupce ředitelky školy - Karel Světlý
        výchovný poradce - Jiří Cinádr

1.A třída Naděžda Hulcová 24 žáků
1.B třída Anna Háková 22 žáků
1.C třída Božena Pokrývková 13 žáků
2.A třída Ivana Slaninová 30 žáků
3.A třída Irena Jedličková 25 žáků
3.B třída Helena Ptáčková 27 žáků
4.A třída Jana Wortnerová 27 žáků
4.B třída Milada Zikešová 24 žáků
5.A třída Blanka Štefaničková 32 žáků
6.A třída Helena Cinádrová 33 žáků
6.B třída Jaroslava Pflegerová 32 žáků
7.A třída Naděžda Pravdová 31 žáků
8.A třída Ludvík Bartyzal 26 žáků
8.B třída Věra Světlá 27 žáků
Ludmila Opelková
Celkem     370 žáků    
vedoucí PO Jitka Šimková
vychovatelky ŠD Květoslava Mlatečková
Věra Ševčíková
Marie Hrubá
školník Luboš Podzimek