menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    O škole     Historie školy

Základní údaje
Úřední deska
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Školská rada

Školní rok 1987 / 1988

ředitelka školy - Naděžda Jakešová
        zástupce ředitelky školy - Karel Světlý
        výchovný poradce - Jiří Cinádr

1.A třída Irena Jedličková 22 žáků
1.B třída Helena Ptáčková 22 žáků
1.C třída Božena Pokrývková 14 žáků
2.A třída Naděžda Šímová 27 žáků
2.B třída Anna Háková 25 žáků
3.A třída Ivana Slaninová 30 žáků
4.A třída Jana Wortnerová 27 žáků
4.B třída Milada Zikešová 25 žáků
5.A třída Ludmila Opelková 28 žáků
5.B třída Věra Světlá 28 žáků
6.A třída Blanka Štefaničková 33 žáků
7.A třída Helena Cinádrová 31 žáků
7.B třída Jaroslava Pflegerová 29 žáků
8.A třída Naděžda Pravdová 33 žáků
Ludvík Bartyzal
Celkem     374     žáků
vedoucí PO Jana Urazilová
vychovatelky ŠD Květoslava Mlatečková
Věra Ševčíková
Marie Hrubá
školník Luboš Podzimek