menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    O škole     Historie školy

Základní údaje
Úřední deska
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Školská rada

Školní rok 1990 / 1991

ředitel školy - Karel Světlý
        zástupce ředitelky školy - Josef Sviták
        výchovný poradce - Růžena Sedláčková

1.A třída Dana Jiraňová 22 žáků
1.B třída Božena Pokrývková 21 žáků
1.C třída Božena Pokrývková 13 žáků
2.A třída Anna Háková 21 žáků
2.B třída Lenka Nosková 20 žáků
3.A třída Helena Ptáčková 28 žáků
3.B třída Jana Wortnerová 28 žáků
4.A třída Naděžda Jakešová 24 žáků
4.B třída Ilona Ptáčková 20 žáků
5.A třída Blanka Štefaničková 31 žáků
5.B třída Naděžda Pravdová 23 žáků
6.A třída Helena Cinádrová 33 žáků
7.A třída Ludmola Hošnerová 30 žáků
7.B třída Ludvík Bartyzal 30 žáků
8.A třída Danuše Simanovová 27 žáků
8.B třída Dana Kvasničková 28 žáků
9.A třída Jaroslava Křišťanová 10 žáků
Zdeněk Pulz
Věra Tampírová
Božena Matoušková
Celkem     409 žáků    
vychovatelky ŠD Květoslava Mlatečková
Věra Ševčíková
Jana Urazilová
školník Luboš Podzimek