menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    O škole     Zaměstnanci školy

Základní údaje
Úřední deska
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Školská rada

VEDENÍ
Mgr. Pavel Petr    
ředitel školy
380 347 910 skola@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Helena Cinádrová    
zástupce ředitele školy
výchovný poradce
380 347 911 cinadrova@zsskolnikaplice.cz
UČITELÉ PRVNÍHO STUPNĚ
Mgr. Vojtěch Borovka    
učitel 1. st.
380 347 915 borovka@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Zdeňka Douchová    
učitelka 1. st.
380 347 913 douchova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Lukáš Hejný    
učitel 1. st.
380 347 913 hejny@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Olga Imrichová    
učitelka 1. st.
380 347 918 imrichova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Jiraňová    
učitelka 1. st.
380 347 912 jiranova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Helena Korkobcová    
učitelka 1. st.
380 347 918 korkobcova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Jaruška Lattnerová    
učitelka 1. st.
380 347 913 lattnerova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Hana Matějková    
učitelka 1. st.
380 347 912 matejkova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Šestáková    
učitelka 1. st.
380 347 912 sestakova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Naděžda Šímová    
učitelka 1. st.
380 347 912 simova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Petra Zíková    
učitelka 1. st.
380 347 918 zikova@zsskolnikaplice.cz
UČITELÉ DRUHÉHO STUPNĚ
Mgr. Jana Bačovská    
učitelka 2. st.
380 347 914 bacovska@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Ludvík Bartyzal    
učitel 2. st.
380 347 915 bartyzal@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Ludmila Baštářová    
učitelka 2. st. (od 1. 1. 2019)
380 347 915 bastarova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Michal Benda    
ICT koordinátor, metodik prevence
učitel 2. st.
380 347 913 benda@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Marie Blažková    
učitelka 2. st.
380 347 913 blazkova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Renata Ježková    
učitelka 1. a 2. st.
380 347 914 jezkova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Jana Kopúnová    
učitelka 2. st.
380 347 915 kopunova@zsskolnikaplice.cz
Ing. Bc. Miroslava Kostková    
učitelka 2. st.
380 347 914 kostkova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Vladimír Kratochvíl    
učitel 2. st.
380 347 919 kratochvil@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Jaroslava Křišťanová    
učitelka 1. a 2. st.
380 347 915 kristanova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Kvasničková    
učitelka 2. st.
380 347 915 kvasnickova@zsskolnikaplice.cz
PhDr. Zdeňka Lovčí    
učitelka 2. st.
380 347 915 lovci@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Kristýna Anna Rolníková    
učitelka 2. st.
380 347 919 rolnikova@zsskolnikaplice.cz
Bc. Lenka Řepová    
učitelka 1. a 2. st.
380 347 914 repova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Hana Trajerová    
učitelka 2. st.
380 347 913 trajerova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Monika Zifčáková    
učitelka 2. st.
380 347 915 zifcakova@zsskolnikaplice.cz
VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY
Romana Bouchalová    
vedoucí vychovatelka
722 814 126 bouchalova&zsskolnikaplice.cz
Eva Mimrová    
vychovatelka
722 814 126 mimrova&zsskolnikaplice.cz
Petra Vašicová    
vychovatelka
722 814 126 vasicova&zsskolnikaplice.cz
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI
Lenka Mikulová    
účetní školy
380 347 917 ucetni@zsskolnikaplice.cz
Marie Charvátová    
vedoucí školní jídelny
380 312 367
Josef Slanina    
školník
380 347 910 skolnik@zsskolnikaplice.cz
Josef Kubík    
správce sportovní haly
721 670 702
KUCHAŘKY
Hana Čurdová    
kuchařka
Jiřina Gondeková    
kuchařka
Jana Holmanová    
vedoucí kuchařka
Veronika Hosnedlová    
kuchařka
Božena Papajová    
kuchařka
UKLÍZEČKY
Dana Malá    
uklízečka
Vlasta Pejšová    
uklízečka
Ilona Rychecká    
uklízečka
Jana Schönová    
uklízečka