menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    O škole     Zaměstnanci školy

Základní údaje
Úřední deska
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Školská rada

Mgr. Ludvík Bartyzal    
ředitel školy
učitel 2. st.
380 347 910 skola@zsskolnikaplice.cz
bartyzal@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Vojtěch Borovka    
zástupce ředitele školy
učitel 1. a 2. st.
380 347 917 borovka@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Helena Cinádrová    
výchovná poradkyně
učitelka 2. st.
380 347 915 cinadrova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Šestáková    
učitelka 1. st.
380 347 912 sestakova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Helena Korkobcová    
učitelka 1. st.
380 347 918 korkobcova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Hana Matějková    
učitelka 1. st.
380 347 912 matejkova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Jiraňová    
učitelka 1. st.
380 347 912 jiranova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Naděžda Šímová    
učitelka 1. st.
380 347 912 simova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Petra Zíková    
učitelka 1. st.
380 347 918 zikova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Lukáš Hejný    
učitel 1. st.
380 347 913 hejny@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Jaruška Lattnerová    
učitelka 1. st.
380 347 913 lattnerova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Olga Imrichová    
učitelka 1. st.
380 347 918 imrichova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Vladimír Kratochvíl    
učitel 2. st.
380 347 919 kratochvil@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Kristýna Anna Rolníková    
učitelka 2. st.
380 347 919 rolnikova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Marie Blažková    
učitelka 2. st.
380 347 913 blazkova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Michal Benda    
metodik prevence
učitel 2. st.
380 347 913 benda@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Renata Ježková    
učitelka 1. a 2. st.
380 347 914 jezkova@zsskolnikaplice.cz
Bc. Lenka Řepová    
učitelka 1. a 2. st.
380 347 914 repova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Naďa Jandová    
učitelka 2. st.
380 347 915 jandova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Jaroslava Křišťanová    
učitelka 1. a 2. st.
380 347 915 kristanova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Kvasničková    
učitelka 2. st.
380 347 915 kvasnickova@zsskolnikaplice.cz
Ing. Bc. Miroslava Kostková    
učitelka 2. st.
380 347 914 kostkova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Jana Bačovská    
učitelka 2. st.
380 347 914 bacovska@zsskolnikaplice.cz
Romana Bouchalová    
vedoucí vychovatelka
722 814 126 bouchalova&zsskolnikaplice.cz
Eva Mimrová    
vychovatelka
722 814 126 mimrova&zsskolnikaplice.cz
Petra Vašicová    
vychovatelka
722 814 126 vasicova&zsskolnikaplice.cz
Lenka Mikulová    
účetní školy
380 347 911 ucetni@zsskolnikaplice.cz
Marie Charvátová    
vedoucí školní jídelny
380 312 367
Josef Slanina    
školník
380 347 910 skolnik@zsskolnikaplice.cz
Josef Kubík    
správce sportovní haly
721 670 702
Jana Holmanová    
vedoucí kuchařka
Hana Čurdová    
kuchařka
Alena Doušková    
kuchařka
Božena Papajová    
kuchařka
Dana Malá    
uklízečka
Ilona Rychecká    
uklízečka
Jana Schönová    
uklízečka
Olga Tetourová    
uklízečka