menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Rodiče     Školní družina

Termíny
Sdružení rodičů
Výchovné poradenství
Školní družina
Zápis do 1. tříd

Školní družina je umístěna v hlavní budově školy
Řád školní družiny

Akce školní družiny


              2015 - 2016
Podzim ve školní družině

              2014 - 2015
Až se léto zeptá
Tatínek
Olympiáda hbitých prstíků
Jednou jsem se zeptal stromu
Holka nebo kluk

              2013 - 2014
Teplo domova je, když ...
Práce ve školní družině
Týden knihy se Zlobilkami
Jaké je to být nevidomý
Pohoda ve školní družině
Předvánoční čas
Na návštěvě v ZŠ Omlenická

              2012 - 2013
Den zvířátek
Každý den se učíme toleranci
Hala