menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Rodiče     Výchovné poradenství

Termíny
Sdružení rodičů
Výchovné poradenství
Školní družina

zpět zápis

Zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019

Nejčastější dotazy

Být rodiči budoucího prvňáčka s sebou nese jistě spoustu radostí, příjemného očekávání, ale i jisté organizační změny a nezřídka i řadu otázek. Nejčastěji se opakující dotazy jsme se pokusili zodpovědět.

         Kdy je vlastně zápis do školy?
V základní škole ve Školní ulici bude zápis probíhat ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14.00 do 17.00 hodin a v pátek 6. dubna 2018 od 14.00 do 16.00 hodin.

         Jak poznám, že mé dítě je pro školu opravdu zralé?
Pokud máte pocit, že se vaše dítě obtížně soustředí, nemá dosud zcela zvládnuty hygienické návyky, dělá mu potíže sebeobsluha, je na místě navštívit psychologa, který připravenost pro vstup do školy profesionálně posoudí.

         Co by měl tedy předškolák umět?
Velmi důležitá je sebeobsluha – umět se samostatně obléknout, zavázat si tkaničky, zapnout knoflíky resp. zipy, poznat si součásti svého oblečení a své školní pomůcky. Samozřejmostí by měly být i hygienické návyky – včasné používání WC a umývání rukou po něm, mytí rukou před i po jídle, používání příboru ve školní jídelně, udržování čistoty a pořádku, používání kapesníku.

         Co by měl předškolák při zápisu předvést?
Snažíme se děti motivovat, aby měly samy chuť předvést, co už umí. Nakreslit postavu, rozlišit barvy, počítat do pěti, poznat číslice 1 – 5, pojmenovat základní geometrické tvary, přednést básničku nebo zazpívat písničku.

         Co mám dělat, když mé dítě drží tužku střídavě v pravé i levé ruce?
Někdy ještě před vstupem do školy nemusí být lateralita přesně vymezena. Důležité je důsledně kontrolovat správný úchop psacího náčiní. Vyhraněného leváka rozhodně nepřecvičujte.

         Jak probíhá výuka v první třídě? Můj kluk určitě nevydrží sedět celou hodinu v klidu.
Zkušené učitelky vědí, že prvňáček se dokáže soustředit jen krátkodobě. Proto se činnosti ve vyučování často střídají, klidové bývají vystřídány pohybovými, pomáhá i relaxace na koberci, kterými je každá první třída vybavena.

         Můj syn doma zlobí, už se těším, až ho ve škole „srovnáte“.
Na věty tohoto typu pozor. Škola není nic, čeho by se děti měly bát. Naopak je vhodnější školu interpretovat pozitivně. Na místě je klidný, ale důsledný přístup.

         Co máme nakoupit? Jaké školní pomůcky budeme potřebovat?
Pro začátek postačí školní aktovka, penál se dvěma tužkami č. 2 a gumou, pastelky, nůžky se zaoblenými hroty, přezůvky a cvičební úbor. Další informace dostanete na začátku školního roku nebo na společné schůzce. Jedná se o jedno odpolední květnové setkání, jehož cílem bude seznámení dětí a rodičů s prostředím školy a učitelkami příštích prvních tříd. Účast na schůzce je dobrovolná.

         Co škola nabízí svým příštím prvňákům?
Schůzku rodičů a dětí s budoucími třídními učitelkami. Děti se seznámí se svými třídními učitelkami, objeví svou budoucí třídu a poznají některé spolužáky. Vyzkouší si některé školní aktivity, uvidí školní družinu, zazávodí si v tělocvičně. Rodiče budou mít příležitost prohlédnout si učebnice a pomůcky, se kterými budou děti v první třídě pracovat.

Kroužek angličtiny nebo němčiny.
Děti si mohou vybrat jeden z cizích jazyků a účastnit se jednou týdně aktivit, zprostředkujících hravou formou seznámení se základy cizojazyčné výuky. Kroužek probíhá v rozsahu jedné vyučovací hodiny v době pobytu dětí ve školní družině.

Atletika.
Škola je zapojena do projektu Atletika pro radost. Děti 1. - 3. ročníku se zájmem o pohybové aktivity se věnují ve dvou jednohodinových blocích týdně sportu. Obě aktivity jsou zajištěny kvalifikovanými učiteli a plně v režii školy.

Školní jídelna i školní družina jsou umístěny v budově školy, děti nemusí nikam přecházet.