menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Rodiče     Výchovné poradenství

Termíny
Sdružení rodičů
Výchovné poradenství
Školní družina

zpět zápis

Zápis do 1. tříd školního roku 2018/2019

Organizace zápisu


§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Přijetí dítěte k povinné školní docházce:
Při příchodu k zápisu rodiče dětí předloží k nahlédnutí:
  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
Poté rodiče dětí obdrží:
  • žádost o přijetí dítěte do školy
  • registrační číslo dítěte
  • dotazník pro zjištění údajů nutných pro školní matriku
Fáze zápisu:
  • a.) formální část - vyřízení všech potřebných formalit
  • b.) motivační část - rozhovor učitele s dítětem se souhlasem rodičů
Všechny děti zapsané k povinné školní docházce budou zveřejněny na www.zsskolnikaplice.cz pod přijatými registračními čísly - nikoliv jmény.

Odklad školní docházky:
Pro vyřízení odkladu je nutné mít předložit doporučení
  • odborného lékaře
  • a příslušného školského poradenského zařízení (např. PPP Č. Krumlov)
Rodiče ve škole obdrží žádost o odklad školní docházky a po doložení obou doporučení bude vydáno rozhodnutí o odkladu o jeden rok. O odklad musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31.5 2018

Škola je připravna otevřít dvě první třídy.
                                            

další informace: www.zsskolnikaplice.cz nebo tel. 380 347 910