menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Rodiče     Výchovné poradenství

Termíny
Sdružení rodičů
Výchovné poradenství
Školní družina
Zápis do 1. tříd

V oblasti výchovného poradenství nabízí škola žákům a rodičům tyto služby:

  • systematické poradenství významné pro volbu dalšího studia nebo jiné formy přípravy žáků na povolání
  • individuální porady žákům a jejich rodičům při řešení výukových a výchovných problémů
  • zprostředkování kontaktu s pedagogicko-psychologickou poradnou
  • zajištění návrhů žáků k odbornému vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
  • dohled nad realizací doporučení z odborných vyšetření


Informace pro vycházející žáky a rodiče vycházejících žáků


Informace k přijímacímu řízení
Zápisový lístek