menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Rodiče     Výchovné poradenství

Termíny
Sdružení rodičů
Výchovné poradenství
Školní družina

Informace k přijímacímu řízení


po novele školského zákona č. 472/2011 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2012


Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých žáků jejich zákonní zástupci přímo řediteli střední školy, a to do 1. března 2018. U oborů s talentovou zkouškou již byly podány k rukám ředitelů středních škol do 30. listopadu 2017.

Vycházející žáci obdrží ve škole dvě přihlášky se zapsaným prospěchem za školní rok 2016/2017 a prvního pololetí roku 2017/2018. Spolu s přihláškou obdrží zápisový lístek.

Pokud se žák hlásí do maturitního oboru střední školy, bude vyzván k účasti na přijímacích zkouškách z matematiky a českého jazyka. Tyto zkoušky jsou povinné. Termín 1. kola přijímacích zkoušek je od 12. dubna do 17. dubna 2018. Termín 2. kola určí ředitel střední školy.

Ředitel střední školy vydá do 3 pracovních dnů seznam přijatých uchazečů. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

Zápisový lístek může uchazeč obdržet pouze jeden. Přijatý uchazeč má povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o střední školu zápisovým lístkem.