menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    O škole     Úřední deska

Termíny
Sdružení rodičů
Výchovné poradenství
Školní družina
Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018

Ve dnech 6. a 7. dubna 2017 přišlo k zápisu celkem 43 dětí. Rodiče 4 dětí požádali o odklad povinné školní docházky a po splnění všech náležitostí byla dětem o jeden školní rok školní docházka odložena. Do dvou prvních tříd nastoupí všechny děti s registračním číslem Z 1 - Z 39.

Škola je připravena otevřít dvě první třídy. Třídními učitelkami budou Mgr. Zdeňka Douchová a Mgr. Naděžda Šímová.


Nejčastější dotazy
Desatero
Jak můžete pomoci svým dětem
Organizace zápisu