menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Třídy     2.A

    zpět

Moudrost     Statečnost     Uměřenost     Spravedlnost     Víra     Láska     Naděje

(Sedmero rytířských ctností)

Paní učitelka si 28.9. na sv. Václava vyšlápla na Blaník. Hodně toho vyfotila a hned se o zážitky rozdělila s druháky. Ti ani nedutali při poslechu pověsti O blanických rytířích a v duchu si asi představovali, že jsou rytíři svatováclavského vojska, které dřímá v hoře Blaník. No a pak to vypuklo:

Paní kuchařky nám věnovaly krabice a maminky alobal. Třída 2.A se pravidelně měnila na platnéřskou dílnu, tovaryši skoro plakali, když tupé nůžky ne a ne se správně zahryznout do lepenky, ale po informaci, že by to vlastně měl být plech, pofoukali otlačené prsty a „jeli“ dál

Vhodnými spojovacími přístroji se staly tavné pistole a stejně jako se kdysi výrobci helmic možná klepli do prstu, ti současní mistři se zase často spálili

V dílně v rámci Hv duněly chorály, rytíři si oblíbili zejména Ktož sú boží bojovníci, ale zazněl i svatováclavský chorál a Hospodine, pomiluj ny; ve všech sousedních dílnách slyšeli, že se chystáme do boje Nacvičili jsme si „výjezd z hory Blaník“ a boj zblízka

Po tréninku rytíři dřímali v hoře, ale někteří si vzpomněli na své rytířské předky a vyzdobili si jejich portrétem skalní stěny

Přilbu a meč mají bojovníci doma a zpívají nově naučenou středověkou rytířskou píseň; obrazárna je zatím otevřena denně