menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Sportovní areál     Provozní řád pro venkovní areál

Kalendář akcí
Ceník pro sportovní halu
Ceník pro venkovní areál
Provozní řád sport. haly
Provozní řád venk. areálu

  • Správu sportovního areálu zajišťuje Základní škola Kaplice, Školní 226. Venkovní sportovní areál tvoří atletický ovál s umělým povrchem, oplocené sportoviště s umělým povrchem, travnaté hřiště a další atletické sektory pro vrh koulí a skok do dálky.
  • Sportoviště mohou využívat školy, sportovní oddíly i veřejnost. Využívání je možné pouze za přítomnosti správce nebo jiné pověřené osoby.
  • Pravidelné nebo předem známé využití sportoviště lze domluvit s ředitelem školy (tel. 380 347 910), v ostatních případech se správcem areálu.
  • Odpovědnost za škodu vzniklou úrazem přebírá nájemce.
  • Provozní doba areálu pro veřejnost je ve dnech školního vyučování od 14.00 do 22.00 hodin. V ostatních dnech podle dohody.
  • Nájemci jsou povinni řídit se pokyny správce areálu, dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů, kouření, vodění psů a pohybu s jízdními koly.
  • Dále jsou povinni neničit zařízení areálu, neodhazovat odpadky mimo určená místa.