menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

    VY_12_INOVACE_01CJ01-36

zpět přehled šablon


VY_12_INOVACE_01CJ01.pdf     Psaní písmen
VY_12_INOVACE_01CJ02.pdf     Čím vším jsem ve druhé třídě
VY_12_INOVACE_01CJ03.pdf     Druhy vět
VY_12_INOVACE_01CJ04.pdf     Druhy vět
VY_12_INOVACE_01CJ05.pdf     Druhy vět
VY_12_INOVACE_01CJ06.pdf     Význam slov
VY_12_INOVACE_01CJ07.pdf     Slova nadřazená a podřazená
VY_12_INOVACE_01CJ08.pdf     Rozšiřovánní slovní zásoby
VY_12_INOVACE_01CJ09.pdf     Význam slov, slova mnohoznačná
VY_12_INOVACE_01CJ10.pdf     Antonyma – slova protikladná
VY_12_INOVACE_01CJ11.pdf     Český jazyk a literatura
VY_12_INOVACE_01CJ12.pdf     Psaní u, ú, ů
VY_12_INOVACE_01CJ13.pdf     Pořadí vět v textu
VY_12_INOVACE_01CJ14.pdf     Rozdělení hlásek
VY_12_INOVACE_01CJ15.pdf     Souhrnné pololetní opakování
VY_12_INOVACE_01CJ16.pdf     Lednové pranostiky
VY_12_INOVACE_01CJ17.pdf     Pohádky a jejich hrdinové
VY_12_INOVACE_01CJ18.pdf     Pohádky a jejich hrdinové
VY_12_INOVACE_01CJ19.pdf     Jména vlastní a obecná
VY_12_INOVACE_01CJ20.pdf     Jména obecná a vlastní
VY_12_INOVACE_01CJ21.pdf     Vlastní jména
VY_12_INOVACE_01CJ22.pdf     Pravopisné luštění k projektu Masopust
VY_12_INOVACE_01CJ23.pdf     Pravopisné luštění k projektu Masopust
VY_12_INOVACE_01CJ24.pdf     Pranostiky související s jarem
VY_12_INOVACE_01CJ25.pdf     Jazykové luštěníčko k tématu „Dny pro zdraví“
VY_12_INOVACE_01CJ26.pdf     Literární útvar pohádka
VY_12_INOVACE_01CJ27.pdf     Párové souhlásky uvnitř a na konci slov P - B
VY_12_INOVACE_01CJ28.pdf     Párové souhlásky uvnitř a na konci slov D - T
VY_12_INOVACE_01CJ29.pdf     Podstatná jména
VY_12_INOVACE_01CJ30.pdf     Rozlišování podstatných jmen a sloves
VY_12_INOVACE_01CJ31.pdf     Podstatná jména, přídavná jména, slovesa
VY_12_INOVACE_01CJ32.pdf     Rozšiřování slovní zásoby
VY_12_INOVACE_01CJ33.pdf     Poznávání předložek
VY_12_INOVACE_01CJ34.pdf     Používání předložek
VY_12_INOVACE_01CJ35.pdf     Používání spojek a spojovacích výrazů
VY_12_INOVACE_01CJ36.pdf     Věta jednoduchá a souvětí