menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

    VY_32_INOVACE_06MA41-60

zpět přehled šablon


VY_32_INOVACE_06MA41.pdf     VY_32_INOVACE_06MA41.flipchart     Přirozená čísla
VY_32_INOVACE_06MA42.pdf     VY_32_INOVACE_06MA42.flipchart     Násobek, dělitel, prvočísla
VY_32_INOVACE_06MA43.pdf     VY_32_INOVACE_06MA43.flipchart     Sčítání a odečítání v Z
VY_32_INOVACE_06MA44.pdf     VY_32_INOVACE_06MA44.flipchart     Násobení a dělení v Z
VY_32_INOVACE_06MA45.pdf     VY_32_INOVACE_06MA45.flipchart     Zlomky
VY_32_INOVACE_06MA46.pdf     VY_32_INOVACE_06MA46.flipchart     Poč. operace s rac. čísly
VY_32_INOVACE_06MA47.pdf     VY_32_INOVACE_06MA47.flipchart     Procentní základ
VY_32_INOVACE_06MA48.pdf     VY_32_INOVACE_06MA48.flipchart     Výpočet části
VY_32_INOVACE_06MA49.pdf     VY_32_INOVACE_06MA49.flipchart     Shrnutí úloh o procentech
VY_32_INOVACE_06MA50.pdf     VY_32_INOVACE_06MA50.flipchart     Vyjádření neznámé ze vzorce
VY_32_INOVACE_06MA51.pdf     VY_32_INOVACE_06MA51.flipchart     Úpravy pomocí poměru
VY_32_INOVACE_06MA52.pdf     VY_32_INOVACE_06MA52.flipchart     Měřítko mapy
VY_32_INOVACE_06MA53.pdf     VY_32_INOVACE_06MA53.flipchart     Přímá úměra
VY_32_INOVACE_06MA54.pdf     VY_32_INOVACE_06MA54.flipchart     Nepřímá úměra
VY_32_INOVACE_06MA55.pdf     VY_32_INOVACE_06MA55.flipchart     Úměrnosti
VY_32_INOVACE_06MA56.pdf     VY_32_INOVACE_06MA56.flipchart     Obsah trojúhelníku
VY_32_INOVACE_06MA57.pdf     VY_32_INOVACE_06MA57.flipchart     Obsah kruhu
VY_32_INOVACE_06MA58.pdf     VY_32_INOVACE_06MA58.flipchart     Pythagorova věta
VY_32_INOVACE_06MA59.pdf     VY_32_INOVACE_06MA59.flipchart     Rovnice
VY_32_INOVACE_06MA60.pdf     VY_32_INOVACE_06MA60.flipchart     Statistika