menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

    VY_42_INOVACE_10MA01-36

zpět přehled šablon


VY_42_INOVACE_10MA01.pdf     Násobilka
VY_42_INOVACE_10MA02.pdf     Násobky
VY_42_INOVACE_10MA03.pdf     Tvoření příkladů na násobení
VY_42_INOVACE_10MA04.pdf     Hledání správného výsledku
VY_42_INOVACE_10MA05.pdf     Násobení čísly 10, 100, 1000
VY_42_INOVACE_10MA06.pdf     Písemné násobení jednociferným činitelem
VY_42_INOVACE_10MA07.pdf     Písemné násobení jednociferným činitelem
VY_42_INOVACE_10MA08.pdf     Písemné násobení dvojciferným činitelem
VY_42_INOVACE_10MA09.pdf     Sčítání zpaměti do 1 000
VY_42_INOVACE_10MA10.pdf     Pamětné sčítání do 100
VY_42_INOVACE_10MA11.pdf     Záměna sčítanců
VY_42_INOVACE_10MA12.pdf     Sdružování sčítanců
VY_42_INOVACE_10MA13.pdf     Písemné sčítání
VY_42_INOVACE_10MA14.pdf     Písemné sčítání
VY_42_INOVACE_10MA15.pdf     Pamětné sčítání do 100 000
VY_42_INOVACE_10MA16.pdf     Písemné sčítání do milionu
VY_42_INOVACE_10MA17.pdf     Písemné sčítání, kalkulátor
VY_42_INOVACE_10MA18.pdf     Zajímavé sčítání
VY_42_INOVACE_10MA19.pdf     Menšenec, menšitel, rozdíl
VY_42_INOVACE_10MA20.pdf     Odčítání zpaměti
VY_42_INOVACE_10MA21.pdf     Tvoření příkladů na odčítání
VY_42_INOVACE_10MA22.pdf     Pamětné odčítání, kalkulátor
VY_42_INOVACE_10MA23.pdf     Písemné odčítání
VY_42_INOVACE_10MA24.pdf     Rozdíl
VY_42_INOVACE_10MA25.pdf     Písemné odčítání, zkouška sčítáním
VY_42_INOVACE_10MA26.pdf     Zaokrouhlování čísel - shrnutí
VY_42_INOVACE_10MA27.pdf     Zaokrouhlování čísel
VY_42_INOVACE_10MA28.pdf     Odhad, sčítání, zaokrouhlování výsledků
VY_42_INOVACE_10MA29.pdf     Dělení zpaměti
VY_42_INOVACE_10MA30.pdf     Používání závorek
VY_42_INOVACE_10MA31.pdf     Používání závorek
VY_42_INOVACE_10MA32.pdf     Dělení zpaměti
VY_42_INOVACE_10MA33.pdf     Písemné dělení jednociferným dělitelem beze zbytku
VY_42_INOVACE_10MA34.pdf     Písemné dělení jednociferným dělitelem
VY_42_INOVACE_10MA35.pdf     Písemné dělení jednociferným dělitelem s zkouškou
VY_42_INOVACE_10MA36.pdf     Písemné dělení jednociferným dělitelem se zbytkem