menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

    VY_52_INOVACE_11FY01-36

zpět přehled šablon


VY_52_INOVACE_11FY01.pdf     VY_52_INOVACE_11FY01.flipchart     Převod jednotek délky
VY_52_INOVACE_11FY02.pdf     VY_52_INOVACE_11FY02.flipchart     Převody jednotek objemu
VY_52_INOVACE_11FY03.pdf     VY_52_INOVACE_11FY03.flipchart     Převody jednotek hmotnosti
VY_52_INOVACE_11FY04.pdf     VY_52_INOVACE_11FY04.flipchart     Převody jednotek času
VY_52_INOVACE_11FY05.pdf         Hmotnost, objem, hustota
VY_52_INOVACE_11FY06.pdf     VY_52_INOVACE_11FY06.flipchart     Soustava SI
VY_52_INOVACE_11FY07.pdf     VY_52_INOVACE_11FY07.flipchart     Stavba atomu
VY_52_INOVACE_11FY08.pdf     VY_52_INOVACE_11FY08.flipchart     Teplo a teplota
VY_52_INOVACE_11FY09.pdf     VY_52_INOVACE_11FY09.flipchart     Dráha, rychlost, čas
VY_52_INOVACE_11FY10.pdf         Rovnoměrný pohyb
VY_52_INOVACE_11FY11.pdf         Průměrná rychlost
VY_52_INOVACE_11FY12.pdf         Archimédův zákon
VY_52_INOVACE_11FY13.pdf         Hydraulika
VY_52_INOVACE_11FY14.pdf         Hydrostatický tlak
VY_52_INOVACE_11FY15.pdf         Mechanika kapalin
VY_52_INOVACE_11FY16.pdf     VY_52_INOVACE_11FY16.flipchart     Páka
VY_52_INOVACE_11FY17.pdf     VY_52_INOVACE_11FY17.flipchart     Elektrické vlastnosti látek
VY_52_INOVACE_11FY18.pdf     VY_52_INOVACE_11FY18.flipchart     Elektrické značky
VY_52_INOVACE_11FY19.pdf     VY_52_INOVACE_11FY19.flipchart     Newtonovy zákony
VY_52_INOVACE_11FY20.pdf     VY_52_INOVACE_11FY20.flipchart     Jednotky elektřiny
VY_52_INOVACE_11FY21.pdf         Zapojení rezistorů
VY_52_INOVACE_11FY22.pdf         Kalorimetrie
VY_52_INOVACE_11FY23.pdf         Mechanická energie
VY_52_INOVACE_11FY24.pdf     VY_52_INOVACE_11FY24.flipchart     Motory
VY_52_INOVACE_11FY25.pdf         Ohmův zákon
VY_52_INOVACE_11FY26.pdf         Práce, výkon, účinnost
VY_52_INOVACE_11FY27.pdf         Výkon elektrického proudu
VY_52_INOVACE_11FY28.pdf         Změny skupenství
VY_52_INOVACE_11FY29.pdf     VY_52_INOVACE_11FY29.flipchart     Elektrostatika
VY_52_INOVACE_11FY30.pdf     VY_52_INOVACE_11FY30.flipchart     Rekordy rychlosti
VY_52_INOVACE_11FY31.pdf         Měření délky
VY_52_INOVACE_11FY32.pdf         Určení hustoty
VY_52_INOVACE_11FY33.pdf         Určení vztlakové síly
VY_52_INOVACE_11FY34.pdf         Měření napětí a proudu
VY_52_INOVACE_11FY35.pdf         Ohmův zákon
VY_52_INOVACE_11FY36.pdf         Kalorimetrie