menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

    VY_INOVACE_12CH01-36

zpět přehled šablon


VY_52_INOVACE_12CH01.pdf     procvičování anorganických sloučenin
VY_52_INOVACE_12CH02.pdf     atom - molekula - prvek
VY_52_INOVACE_12CH03.pdf     atom - molekula - prvek
VY_52_INOVACE_12CH04.pdf     dvouprvkové sloučeniny
VY_52_INOVACE_12CH05.pdf     dvouprvkové sloučeniny
VY_52_INOVACE_12CH06.pdf     halogenidy
VY_52_INOVACE_12CH07.pdf     hydroxidy
VY_52_INOVACE_12CH08.pdf     chemické reakce
VY_52_INOVACE_12CH09.pdf     chemické reakce
VY_52_INOVACE_12CH10.pdf     kovy
VY_52_INOVACE_12CH11.pdf     kyseliny - hydroxidy
VY_52_INOVACE_12CH12.pdf     kyseliny - hydroxidy
VY_52_INOVACE_12CH13.pdf     kyseliny
VY_52_INOVACE_12CH14.pdf     nekovy - polokovy
VY_52_INOVACE_12CH15.pdf     oxidy
VY_52_INOVACE_12CH16.pdf     periodická soustava prvků
VY_52_INOVACE_12CH17.pdf     periodická soustava prvků
VY_52_INOVACE_12CH18.pdf     směsi
VY_52_INOVACE_12CH19.pdf     soli
VY_52_INOVACE_12CH20.pdf     sulfidy
VY_52_INOVACE_12CH21.pdf     úvod do organické chemie
VY_52_INOVACE_12CH22.pdf     úvod do organické chemie
VY_52_INOVACE_12CH23.pdf     uhlovodíky
VY_52_INOVACE_12CH24.pdf     kyslíkaté deriváty uhlovodíků
VY_52_INOVACE_12CH25.pdf     termochemie
VY_52_INOVACE_12CH26.pdf     termochemie
VY_52_INOVACE_12CH27.pdf     uhlovodíky a automobilismus
VY_52_INOVACE_12CH28.pdf     uhlovodíky
VY_52_INOVACE_12CH29.pdf     uhlovodíky - halogenderiváty
VY_52_INOVACE_12CH30.pdf     uhlovodíky - halogenderiváty
VY_52_INOVACE_12CH31.pdf     kyslíkaté deriváty uhlovodíků
VY_52_INOVACE_12CH32.pdf     plasty
VY_52_INOVACE_12CH33.pdf     přírodní látky
VY_52_INOVACE_12CH34.pdf     chemie a společnost
VY_52_INOVACE_12CH35.pdf     redoxní rovnice
VY_52_INOVACE_12CH36.pdf     úvod do chemie