menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Školní kuchyně     Provozní řád školní jídelny

Jídelní lístek
Provozní řád školní jídelny
Seznam alergenů

  • Právo na stravování ve školní jídelně mají všichni žáci a zaměstnanci Základní školy Kaplice, Školní 226, bývalí zaměstnanci školství a žáci a zaměstnanci škol, které mají se ZŠ Školní uzavřenou smlouvu o poskytování stravování.

  • Zaměstnanci s platnou pracovní smlouvou mají nárok na oběd se sníženou platbou pouze ve dnech, kdy odpracují minimálně 3 hodiny. Žáci kromě dnů školního vyučování ještě první den nemoci.

  • Obědy se vydávají v době od 11.00 do 14.00 hodin

  • Strávníci platí obědy z účtu měsíc předem. Na konci kalendářního a školního roku je provedeno vyúčtování a přeplatek vrácen na zpět účet.

  • Odhlásit oběd je strávník povinen nejpozději den předem. Při odhlašování většího počtu žáků (např. třídní výlet) je nutné odhlášení provést s týdenním předstihem.

  • Osoby s právem na stravování obdrží průkazku. Při její ztrátě nahlásí strávník tuto skutečnost vedoucí školní jídelny.

  • Telefon do školní jídelny: 380 312 367