menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Prohlídka školy     Vnitřní prostory

Exteriér
Interiér

šatny žáků
spojovací chodby
schodiště
chodby
školní družina
učebny 1. stupně
knihovna
učebny jazyků
odborné učebny
dílny a vaření
odborné učebny
fyzika a chemie
odborné učebny
přírodopis, zeměpis, dějepis
odborné učebny
informatika
odborné učebny
výtvarná výchova
odborné učebny
vaření, hudební výchova
kanceláře
sborovna