menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Žáci     Minibike klub

Rozvrh hodin
Chameleon
Cizí jazyky
Projekty
Kalendář
Dopravní soutěž
Šachy
Minibike club
Předmětové olympiády

Minibike klub při ZŠ ve Školní ulici

Co jsme dělali v zimě?   

Přehled sponzorů klubu             Pravidla klubu a seznam členů

Myšlenka spojit zdánlivě dvě nespojitelné věci, motorky a školu, zrála zhruba dva roky. A přišel říjen roku 2010 a idea dostala svůj život.

Co vše tomu předcházelo? Nejprve to bylo dlouhé přemýšlení, vymýšlení a promýšlení spojené s nadšením a chutí. Pak následovala příprava pozitivního zázemí v naší škole a konzultace s ředitelem školy. A nakonec nastal čas, ve kterém jsem začal shromažďovat tak nezbytnou finanční podporu. Peníze určené na provoz školy použít nelze, a tak nezbylo, než se obrátit na finanční podporu od sponzorů. A musím, a vlastně chci říct, že jsem se setkal s velkou vstřícností a se štědrou rukou. Všem, opravdu všem, kteří s naší školou do tohoto projektu šli, patří velký dík. Bez nich by náš minibikový klub nemohl vzniknout, a ani by nemohl být provozován.

Co vše máme k dispozici? Samozřejmě minibiky, tzn. šest tzv. "vzducháčů" a jednoho krasavce vodou chlazeného neboli "vodníka". Dále bylo nakoupeno nezbytné základní vybavení a poměrně slušná hromádka náhradních a i tuningových dílů. I nadále budeme spoléhat na štědrost našich sponzorů, protože provoz takovéhoto klubu se prostě bez peněz neobejde.

  
  

S pochopením se náš klub setkal i na Městském úřadu v Kaplici, který nám poskytl k užívání krásnou, nově oplocenou asfaltovou plochu a našim sponzorům umožnil využít plotů kolem sportovního areálů k umístění jejich reklam. Ještě jednou děkujeme!