menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Žáci     Cizí jazyky

Rozvrh hodin
Chameleon
Cizí jazyky
Projekty
Kalendář
Dopravní soutěž
Šachy
Minibike club
Předmětové olympiády


Výuka cizích jazyků

Exkurze němčinářů do Bad Leonfeldenu

V úterý 24.května jsme jeli na výlet s němčinou do Rakouska do Bad Leonfeldenu. Navštívili jsme menší továrnu na sladkosti, ve které měli i malé muzeum. Mohli jsme tam ochutnat jejich výrobky, nahlédnout do výrobny a každý z nás si nazdobil podle své fantazie perníkové srdce, které jsme dostali jako dárek s sebou domů. Součástí výrobny byla i prodejna výrobků, ve které někteří z nás utratili kapesné. Dále jsme navštívili starou školu - nejstarší v Rakousku, která byla založena za vlády Marie Terezie. Vše tady bylo původní. Výklad paní průvodkyně byl velmi zajímavý. Dokonce jsme seděli v původní třídě a zkoušeli jsme psát rydlem na břidlicové tabulky, které dřív byly místo sešitů. Výlet se nám moc líbil a doufáme, že příští rok se znovu podíváme na další zajímavé místo.

Eva VaníčkováVaření s 8.A

Každým rokem se domluvíme, že v jedné hodině německého jazyka uvaříme národní jídlo, které se připravuje v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku. Tento rok vyhrál vídeňský řízek s bramborovým salátem připraveným na rakouský způsob.

Konverzační soutěž z německého jazyka v Praze

Dne 11.4.2016 se Silvie Fialová zúčastnila republikového kola konverzační soutěže v německém jazyce v Praze na Goehte-Institutu. Silva zastupovala Jihočeský kraj za kategorii AII. Po slavnostním zahájení následoval poslech. Po krátké přestávce soutěž pokračovala popisem obrázku a konverzací se členy poroty. Silva obsadila 10. místo ve své kategorii. Blahopřejeme!

NJ 4. A hrála divadlo – pohádku „Perlenkette“

Žáci 4. A si při hodinách německého jazyka připravili dramatizaci pohádky o Sněhurce, která ztratila své perly z náhrdelníku. Trpaslíci perly našli a Sněhurce je přinesli. Děti si role rozdělily a naučily se je. Příběh si 4. A s radostí zahrála a užila si jej.

Žákyně ZŠ Školní se zúčastní celostátního kola

Žáci ZŠ Školní Kaplice se každoročně zúčastňují okresního kola konverzační soutěže v německém jazyce. Pokaždé se některé z našich dětí umístí do třetího místa. V letošním roce nás zastupovaly dvě žákyně. V kategorii A1 Veronika Kartáková, která obsadila třetí místo. V kategorii A2 Silvie Fialová. Silva soutěž vyhrála, své prvenství obhájila i v krajském kole v Českých Budějovicích. V dubnu bude mít příležitost porovnat své znalosti v celostátním kole v Praze.

V posledních letech neustále narůstá zájem rodičů o výuku cizích jazyků. Povinná výuka začíná ve 3.třídě, kdy si žáci vybírají mezi anglickým a německým jazykem. První cizí jazyk je vyučován ve 3 hodinách týdně.

V 6.třídě se pak začínají učit druhý z těchto dvou jazyků. Druhý cizí jazyk je od školního roku 2013/2014 pro žáky povinný a jeho výuce věnujeme 2 hodiny týdně.

Jazykové kroužky

Kromě povinné základní výuky nabízíme také výuku doplňkovou, která probíhá na naší škole již několik let. Děti z prvních a druhých tříd si také zde mohou zvolit mezi anglickým nebo německým jazykem. Výuka probíhá formou kroužku a je dotována jednou hodinou týdně. Učitelky cizího jazyka si děti vyzvednou ze školní družiny a po ukončení hodiny je si převezmou zpět vychovatelky školní družiny. Vzhledem k tomu, že máme zájem, aby se účastnilo co nejvíce žáků, jsou tyto kroužky bezplatné.

Tento kroužek nejenže ulehčí žákům vstup do světa cizích jazyků, ale také je hravou formou seznámí se základní slovní zásobou. Jsme rádi, že se tento doplňkový způsob výuky osvědčil a výsledky jsou patrné u všech žáků, kteří tento kroužek absolvovali. Po těchto zkušenostech můžeme všem žákům účast v jazykových kroužcích vřele doporučit.

Jazykové zkoušky

Naše škola spolupracuje s Evropským centrem jazykových zkoušek. Žáci mohou vykonávat zkoušky z anglického nebo německého jazyka. Po úvodním zkušebním testování a podle jeho výsledků je žákům doporučeno zkoušku podstoupit nebo ji odložit až do dalšího ročníku. Zkušební testy jsou zapečetěné zasílány na opravu do Velké Británie nebo Německa a žáci následně obdrží certifikát o splněné zkoušce. První zkouška může proběhnout již ve 4.třídě.

Jazykové soutěže

Soutěže v cizích jazycích, kterých se naše škola pravidelně účastní, budou i letos probíhat ve dvou kategoriích:

  • Kategorie I.A pro žáky do 7. tříd základních škol a probíhá vždy ve školním a okresním kole
  • Kategorie II.A určená žákům osmých a devátých tříd základních škol probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole

Termíny konání školních kol:        němčina do 17.1.2014        angličtina do 31.1 2014
Termíny konání okresních kol:        němčina do 14.2.2014        angličtina do 28.2.3014

Obsah jazykových soutěží:

Němčina        Angličtina
- poslech s porozuměním        - poslech s porozuměním
- konverzace se členy poroty        - krátký úvod (představení)
- řešení jazykové situace        - konverzace na zadané téma
- rozhovor na základě obrázku

   Jedenáctého února 2013 probíhala v 5. a 8. třídách výuka s rodilou mluvčí Gertrude Simmel z Rakouska. Žáci měli možnost konverzovat na různá témata v německém jazyce. Paní Simmel si připravila zjednodušenou pohádku „Rotkäppchen“, kterou německy převyprávěla. Červenou Karkulku žáci znají, proto jim překlad nedělal problémy.