menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Žáci     Školní projekty

Školní parlament
Rozvrh hodin
Chameleon
Cizí jazyky
Projekty
Kalendář
Dopravní soutěž
Šachy
Minibike club

Projektový den - červen 2012

V pátek 15. června proběhla pro žáky druhého stupně výuka netradiční formou. Každý z vyučujících připravil výukový program na celé dopoledne, do kterého se žáci hlásili napříč ročníky podle svého zájmu.

Putujeme za duhou - tajemství staré Kaplice

Dne 15. června jsme s paní učitelkou Cinádrovou navštívili v rámci projektového dne na naší škole Městskou knihovnu v Kaplici. V dětském oddělení knihovny pro nás měla paní Urazilová připravené různé aktivity a úkoly, které nám měly pomoci při poznávání našeho města. Nejdříve jsme si vylosovali spoluhráče a jako první úkol jsme museli rozluštit popletený text. Pak nám paní učitelka přečetla pověst o založení našeho města a všichni společně jsme vytvořili na toto téma komiks. Moc se nám také líbilo vymýšlet historické příběhy k obrazovým předlohám. Dalším úkolem byla práce s internetem. Ve skupinkách jsme vyhledávali informace o důležitých budovách města, ty jsme pak označili barevnými špendlíky na mapě a seznamovali ostatní spoluhráče se zjištěnými zajímavostmi.

Dále naše kroky směřovaly z knihovny ke kostelu, kde na nás čekal pan Talíř. Provedl nás oběma kaplickými kostely a seznámil nás s jejich historií. Dokonce jsme se podívali i na kruchtu. Velmi nás zaujalo vyobrazení křížové cesty a zajímavé vyprávění o ní. Dopoledne jsme zakončili procházkou městem. Prohlédli jsme si zajímavá místa a povídali si o jejich historii. Celý den se nám moc líbil a je škoda, že my, deváťáci, jsme na škole poslední rok, protože takový den bychom rádi ještě jednou prožili. Díky paní Urazilové a panu Talířovi máme nové zážitky a vědomosti o našem městě. Za to jim děkujeme.
                              P. Slípková a M. Hlavatá – 9.AUvařme si slavnostní oběd

V pátek 15.června 2012 žákovská kuchyňka opět ožila, a to v rámci projektového dne naší školy. Dvanáct žáků plně obsadilo kapacitu místnosti. Čtyři skupiny se potýkaly s přípravou slavnostního menu, jež sestávalo z předkrmu (šunkový závitek plněný křenovou šlehačkou a pečivo), hlavního chodu (polévka česnečka s osmaženými kostičkami chleba, marinovaný přírodní kuřecí plátek s vařenými bramborami, zeleninovou oblohou a tatarskou omáčkou) a dezertu sestávajícího z minibuchtiček z listového těsta, jež byly plněny povidly, či jahodovou marmeládou. Součástí úsilí všech zúčastněných byla i slavnostní úprava stolu. A jak vše dopadlo? Posuďte sami pohledem na následující fotografie.Vyrobme si skládací stoličku

Na celé dopoledne se dílna stala montážním závodem. Každý žák dostal připravený materiál - potřebné množství dřevěných latí, nářadí a technickou dokumentaci. Od půl deváté ráno až do půl třetí odpoledne byly obě dílny zaplněny broušením, vrtáním a lakováním jednotlivých dílů.

Složitou montáž zvládli všichni tak, že před odchodem ze školy si mohli vyzkoušet pevnost svého výrobku. Nebyla jediná stolička, která by svého autora neunesla.Hlína v celém dopoledni

Už od samého rána, kdy jsme vstoupili do učebny výtvarné výchovy a keramiky, se naším kamarádem stala keramická hlína. A právě kolem ní se točila celá naše aktivita. Naučili jsme se základům ovládání keramického kruhu. I trocha té teorie a historie neuškodila. Ve chvilce, kdy byl kruh obsazen, si každý z nás vytvářel keramický kachel s motivem, jemu nejbližším. A co jsme si odnesli? Poznání, že práce keramika není vůbec, ale vůbec jednoduchá a že každé řemeslo má svojí krásu i úskalí. A hmotným důkazem práce na hrnčířském kruhu nebyl sice přímo hrnec, ale různé misky, talířky a mističky byly také pěkné.Fyzikální pokusyChemické pokusy kolem nás

I. Demonstrační pokusy – provádí učitel
např. Přeměna vody na víno a na opak , výroba dýmu, sloní pasta, savování trička, karamel, atd.    

  II. Pokusy žáci
 • 1. Tajné písmo, malování ohněm
 • 2. Nafouknutí balonku bez ústního foukání
 • 3. Chromatografie
 • 4. Hasící přistroj
 • 5. Otisky prstů – jod
      III. Závěr – papíry - plakát, článek do školního časopisu, webové stránky školy

Vodíci
      Po příchodu do učebny chemie, nás paní učitelka seznámila s dnešním programem. Rozdělili jsme se na 2 skupiny po 6 lidech, vybrali jsme si název skupiny – Uhlíci a Vodici a připravili jsme se i na celodenní soutěž. Paní učitelka nám ukazovala různé pokusy a reakce. Za každým pokusem jsme měli za úkol zapsat správné vzorce u daného pokusu nebo odpovědět na různé otázky. Po dodělání všech pokusů jsme se přesunuli na laboratorní práci. Rozdělili jsme se po 3 a dostali jsme nějaké úkoly, které jsme museli splnit. Dělali jsme pokusy a reakce, podle kterých jsme doplňovali do pracovních listů. Nakonec jsme dostali diplom. Moc se nám líbily všechny pokusy, které byly hezky připravené. Celý den byl velmi vydařený.
      Roman Ešpandr, Michal Kozák, František Marek, Dominik Diorka, Alexsandra Krechko, Petr Dreiling

      Uhlíci
      Před projektovým dnem jsme měli za úkol si promyslet jaký prvek bychom chtěli být. Když začala hodina, každý zdůvodnil, jakým prvkem by chtěl být a po rozdělení na skupiny jsme vybrali název skupiny, my jsme byli Uhlíci. Jako první pokus jsme zkaramelizovali cukr. Poté jsme smíchali sacharózu s kyselinou sýrovou a tím vznikl uhlík. Po tomto pokusu učitelka obarvila vodu na růžovou a pak zase zpět. Pak jsme vytvořili sloní pastu a potopili papírovou lodičku pomocí ohně. O přestávce jsme šli ven a ukázaly jsme si jak udělat mlhu a jak zbělit tričko Savem. Vytvořili jsme si ohňostroj a šli dělat pokusy do laboratoře v učebně chemie. Nakonec jsme vyrobili plakat a dostali jsme vyhodnocení. Nakonec jsme se proměnili na „zlato“ – 1. místo, protože jsme získali nejvíce bodů. Celý den byl hezky připravený a bavili jsme se.
      Pavel Interholz, Petr Troják, Ondřej Hálek, Martin Gondek, Jiří Putschogl, Michal JoklCesta přírodou

V pátek 15.6. jsme se sešli ve škole. Začátek naší cesty přírodou byl u rybníka Bahňáku, kde jsme našli obrovské mraveniště. O kousek dál jsme odkryli kámen, kde jsme našli mravenčí vajíčka. Na Jarmaly jsme šli po cestě a na okolních stromech a trávě jsme viděli housenky přástevníka medvědího a další malé živočichy, například otakárka fenyklového, klíště obecné a číhalku. Nedaleko rybníka jsem spatřili i veverku obecnou. Na Jarmalech jsme nabírali z rybníka vodu a v ní hledali drobné živočichy. Našli jsem například plovatku bahenní a ukázali jsem si rozdíl mezi bruslařkou a vodoměrkou.

Když jsme se vrátili do naší školy, tak jsme mikroskopovali vodu z rybníka a vodu ze senného nálevu. Pozorovali jsme mikroorganismy, což byla velká sranda, protože nám stále úlovky utíkaly. Viděli jsme například perloočky, trepky a ledvinovky. Byli jsme až překvapeni, co se v naší přírodě ukrývá.
      žáci z 6.A

A co někteří z nás ještě viděli?

Dominik Kunkela

Karolína Macháčková

Tereza Vávrová

Sabina VankóSportDopravní výchovaKaplické domy promlouvají

Naším badatelským pracovištěm se stala učebna počítačů. Nejdříve nás paní učitelka Kvasničková seznámila s knihami Kaplický poutník od V. Hajera, Kaplicko a Novohradsko od O. Mörtla. Vybrali jsme si kaplické domy se zajímavou minulostí a sepisovali informace o nich. Pak jsme je podle fotek výtvarně zpracovali. Kluci se pustili do papírového modelu kostela sv. Petra a sv. Pavla. Naše práce i s popisky jsme vystavili na chodbě školy. Nakonec jsme se vypravili do ulic Kaplice a povídali si o domech, jenž jsme dopoledne zkoumali. Teď už například víme, kde stávala a jak vypadala barokní budova Kindermannovy školy. A ani průvodce jsme nepotřebovali.LinorytZvířata v ohrožení

Patnáctý červen byl projektovým dnem i pro naši skupinu. Sešli jsme se v pracovně jazyků a povídali si o věcech, které zajímají mnohé z nás. Proč čím dál více živočišných druhů je na pokraji vyhynutí? Proč zisk a chamtivost vítězí nad zdravým rozumem?
    V naší skupině pracovalo celkem dvanáct dětí. Dva týdny před projektovým dnem jsme se sešli a děti si vybrali buď sami nebo ve dvojicích jedno ohrožené zvíře. Měli za úkol si zjistit co nejvíce informací o tomto zvířeti a také si připravit obrazový materiál pro vytvoření plakátu.
    V první části projektu jsme si vysvětlili pojem červená kniha IUCN. Jedná se o seznam ohrožených druhů živočichů a rostlin, který vydává každé dva roky Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN ). Naposledy byl vydán v únoru roku 2011 a na seznamu je již 49 000 druhů.
    Ve druhé části jsme se zaměřili na vyvození hlavních příčin úbytku populace některých živočišných druhů. Zjistili jsme, že mezi hlavní důvody patří:

 • a) ztráta přirozeného prostředí
 • b) špatný zdravotní stav a choroby, které vznikají působením člověka
 • c) ilegální lov a obchod s masem těchto zvířat
 • d) turismus

Všichni byli aktivní, uváděli řadu příkladů a bylo vidět, že je toto téma zajímá. Po krátké přestávce jsme shlédli ukázku o mořských želvách a velrybách z cyklu Magická hlubina.
    Ve čtvrté části jsme si povídali o zvířatech, které si děti sami vybrali a zpracovali. Pak následoval test. Všechny otázky byly zaměřeny na to, co jsme s dětmi probírali. Projektový den jsme zakončili nakreslením plakátu s touto tématikou. Tento den se vydařil a děti zaujal.Německý jazyk

Jeden červnový pátek byl pro nás trochu netradiční. Rozdělili jsme se do skupin a celý den jsme trávili jako „projektový“ podle našeho zájmu.

               
   

V naší skupině Nj jsme se nejdříve věnovali německy mluvícím zemím, vyhledávali jsme o nich různé informace a zajímavosti a někteří z nás, kteří byli v květnu na školním výletě ve Vídni, vyprávěli, co všechno viděli a zažili. Paní učitelka nám všem donesla různé zajímavé materiály z centra Evropské unie (např. i „Cestovní pas EU“, kde je všechno nejdůležitější o členských státech pěkně napsané). V další části dne jsme vyráběli různé didaktické pomůcky. Pak jsme dali hlavy dohromady a napsali e-mail o naší škole a rozeslali ho na různé e-mailové adresy německých a rakouských škol, tak doufáme, že se nám nabídky na internetové dopisování jenom pohrnou. Den jsme zakončili v pizzerii, kde jsme si moc pochutnali a byla i legrace. Doufáme, že příští rok si projektový den zase zopakujeme.
      žáci 7. a 9. třídy