menu         žáci         rodiče         o škole         dokumenty         třídy         prohlídka         fotografie        

 

                                                                                         
    Žáci     Školní projekty

Školní parlament
Rozvrh hodin
Chameleon
Cizí jazyky
Projekty
Kalendář
Dopravní soutěž
Šachy
Minibike club

Projektový den - červen 2013

V pátek 14. června proběhla pro žáky druhého stupně druhý projektový den. Každý z vyučujících připravil výukový program na celé dopoledne, do kterého se žáci hlásili napříč ročníky podle svého zájmu.

Vyrobme si podložku

Každý žák dostal osm kusů latí z kvalitního dubového dřeva a technický výkres. Cílem bylo vyrobit podložku pod horké nádoby. Výrobek byl náročný na orýsování a především přesné řezání. Ne všem se však podařilo dovést práci do úspěšného konce. Pro některé žáky byla trpělivost a přesnost opracování materiálu nad jejich síly.

Zvířata v ohrožení

Čtrnáctý červen byl projektovým dnem i pro naši skupinu. Sešli jsme se v pracovně jazyků a povídali si o věcech, které zajímají mnohé z nás. Proč čím dál více živočišných druhů je na pokraji vyhynutí? Proč zisk a chamtivost vítězí nad zdravým rozumem?

V naší skupině pracovalo celkem deset dětí. Asi dva týdny před projektovým dnem jsme se sešli a děti si vybrali buď sami nebo ve dvojicích jedno ohrožené zvíře. Měli za úkol si zjistit co nejvíce informací o daném zvířeti, připravit si prezentaci a obrazový materiál pro vytvoření plakátu. V první části projektu jsme si vysvětlili pojem červená kniha IUNC. Jedná se o seznam ohrožených druhů živočichů a rostlin, který vydává každé dva roky Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN). Naposledy byl vydán v únoru roku 2011 a na seznamu je již 49 000 druhů Ve druhé části jsme se zaměřili na vyvození hlavních příčin úbytku populace některých živočišných druhů. Zjistili jsme, že mezi hlavní důvody patří:

  • a) ztráta přirozeného prostředí
  • b) špatný zdravotní stav a choroby, které vznikají působením člověka
  • c) ilegální lov a obchod s masem a kožešinami těchto zvířat
  • d) turismus

Děti toto téma zajímalo, byly aktivní a uváděli řadu příkladů. Po krátké přestávce jsme shlédli ukázku o velrybách z cyklu Magická hlubina. Ve čtvrté části jsme si povídali o zvířatech, které si děti sami vybraly a zpracovaly. Velmi pěkné byly prezentace žáků šestého ročníku Filipa Tolara a Aleše Kratochvíla. Pak následoval test ve kterém jsme se dozvěděli řadu zajímavýchinformací. Například, že mozek velryby váží 9,2 kilogramů a mládě velryby vypije 200 litrů mléka. Projektový den jsme zakončili vytvořením plakátu s touto tématikou. Den vydařil a děti zaujal.CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ POKUSY - postřehy z Projektového dne

Chemický horoskop

1. - 7. 1. Cesium 8. - 14.1. Lithium 15. - 21.1. Sodík
22. - 28.1. Draslík 29.1. - 4.2. Hořčík 5.2. - 11.2. Vápník
12. 2. - 18.2. Baryum 19.2. - 25.2. Titan 26.2. - 4.3. Vanad
5.3. - 11.3. Chrom 12.3. - 18.3. Mangan 19.3. - 25.3. Železo
26.3. - 1.4. Nikl 2.4. - 8.4. Měď 9.4. - 15.4. Zinek
16.4. - 22.4. Bor 23.4. - 29.4. Uhlík 30.4. - 6.5. Dusík
7.5. - 13.5. Kyslík 14.5. - 20.5. Fluor 21.5. - 27.5. Helium
28.5. - 3.6. Hliník 4.6. - 10.6. Neon 11.6. - 17.6. Křemík
18.6. - 24.6. Fosfor 25.6. - 1.7. Síra 2.7. - 8.7. Chlor
9.7. - 15.7. Argon 16.7. - 22.7. Brom 23.7. - 29.7. Krypton
30.7. - 5.8. Arsen 6.8. - 12.8. Xenon 13.8. - 19.8. Jod
20.8. - 26.8. Antimon 27.8. - 2.9. Cín 3.9 - 9.9. Stříbro
10.9. - 16.9. Molybden 17.9. - 23.9. Wolfram 24.9. - 30.9. Uran
1.10. - 7.10. Platina 8.10. - 14.10. Zlato 15.10. - 21.10. Rtuť
22.10. - 28.10. Olovo 29.10. - 4.11. Bismut 5.11. - 11.11. Radon
12.11. - 18.11. Plutonium 19.11. - 25.11. Rhodium 26.11. - 2.12. Stroncium
3.12. - 9.12. Polonium 10.12. - 16.12. Kobalt 17.12. - 23.12. Kadmium
24.12. - 31.12. Vodík

Skupina Li a Cl

Ráno jsme přišli do učebny fyziky a chemie. Dle chemického horoskopu a losováním jsme byli rozděleni do skupin s cílem soutěžit během celého dne.

Jako první jsme dělali karamel, ze kterého si každý udělal lízátko. Poté nám paní učitelka ukázala pokus, který se jmenoval „Faraonovi hadi“. Při dalším pokuse paní učitelka udělala z vody „víno“ a z „vína“ zpátky na vodu. Další pokus se jmenoval „Sloní pasta“, kde paní učitelka nalila do zkumavky peroxid, jar a jodid draselný a látka ze zkumavky vypěnila. Dále jsme měli vytvořit z papíru lodičky, do kterých se dal sodík, a loďka se ponořila do vody a měla shořet, a vyhrál ten, kdo měl nejvíc spálenou loďku. Další pokus se jmenoval „Duch v baňce“, kde se do baňky dal manganistan draselný a peroxid vodíku, když se to smíchalo tak z baňky šel ohromný kouř. Poté paní učitelka namočila kapesník do vody a lihu a kapesník hořel, ale nebyl ohořelý. Další pokusy byly venku. Dali jsme do kinder vajíček jedlou sodu a ocet. Vajíčka vybouchla, ale nebyla to moc velká rána. Potom jsme se vrátili zpátky do učebny. Dále jsme pracovali sami. Vyplňovali jsme papír, kde jsme měli vyplnit, jakou látku zkoumáme a jaké je její ph. Při pokusech se paní učitelka zeptala na různé otázky, za které jsme dostali určitý počet bodů. Na konec se všechny body sečetly a kdo jich měl nejvíc, vyhrál. Pak jsme dostávali diplomy. Moc se nám to líbilo.

Skupina H, Si

V 8:00 jsme začali s pokusy. Nejdříve jsme dělali karamel. Potom jsme smíchali kyselinu sírovou s cukrem a cukr zoxidoval. Přeměňovali jsme také vodu na víno. Zapalovali jsme kapesník namočený ve vodě s lihem, kapesník hořel, ale neshořel. Dělali jsme velké bubliny na zahradě a soutěžili jsme. Zbavovali jsme vajíčka skořápek pomocí octa, pak do lahve jsme hodili zapálenou sirku a vajíčko položili na hrdlo lahve. Po chvíli se vajíčko vcuclo do lahve. A to byl konec projektového dne.

Skupina Rn, Bi, Zn

(Valdy, Osky, Viki) Pokusy se nám velmi líbili, paní učitelka nám ukazovala spoustu zajímavých pokusů, jako jsou třeba: Faraonovi hadi, proměňování vody na víno, oxidace cukru a na začátku jsme si udělali karamelová lízátka. Nejvíce se nám líbila: sloní pasta, duch v lahvi a nafukování balonků pomocí jedlé sody a kyseliny octové. Bylo to zábavné a dozvěděli jsme se nové věci. Máme z toho dobrý pocit a těšíme se na příští rok. Nějaké pokusy si určitě vyzkoušíme doma. Měli jsme i chemický horoskop.

Skupina Sn, Kr, K

Dnes jsme zažili pěkný den. Dělali jsme pokusy vevnitř i venku jako první jsme dělali lízátka z karamelu. Potom jsme viděli oxidaci cukru za pomoci kyseliny sírové a cukru. Dále nám paní učitelka ukázala Faraonovi hady. Dělala to takto: popel smíchala s etanolem a cukr s jedlou sodou. Potom to zapálila. Dále jsme viděli proměnu vody ve víno. Bylo to zajímavé. Dále nám paní učitelka ukázala, jak vytvořit sloní pastu, smíchala: jar, peroxid vodíku a jodid draselný. Dále jsme si vyrobili lodičky a chystali na zkázu Titaniku. Dále jsme viděli ducha v láhvi. Poté jsme viděli nehořlavý kapesník. Dále jsme přešli na ven a dělali pokusy se jedlou sodou a octem, dále jsme dělali obři bublifuk a poté jsme přišli do laboratoře a zkoumali jsme kyselost a zásaditost látek. Díky tomu jsme vytvořili barevné roztoky.

Bodyart a techniky odborávání stresu

Skupina dívek se učila, jak zvládat dnešní zátěžové situace pomocí relaxačních technik. Cvičila se jóga a některé zdánlivě snadné pozice byly pro dívky náročné. Po krátkých ukázkách z www.youtube.com si dívky ve dvojicích či v menších skupinkách namalovaly henou obrázek na tělo. Tato část je zaujala nejvíce. Při této kreativní tvorbě byly seznamovány se životem Berberů a Indů. Dověděliy se, proč si Berberky a Indky malují na těla ornamenty, proč smí být zdobeny pouze motivy zvířat(hlavně ptáků), květin a listů. Celý den proběhl ve velmi uvolněné a příjemné atmosféře.Chcete ochutnat středověkou kuchyni?

Na začátku projektového dne jsme se všichni seznámili se zajímavými recepty středověké kuchyně. Průvodcem nám byla kniha historičky PhDr. Magdalény Beranové DrSc Jídlo a pití ve středověku. Potom jsme v učebně výpočetní techniky zhotovili plakáty, které popisovaly jídla obvyklá pro venkovany, měšťany a šlechtu a sestavili podle nich obvyklá denní menu pro rolníka, měšťana a šlechtice. Na závěr jsme si v přírodě na ohništi opekli maso a k němu pojídali chléb, připravený podle středověkého receptu. Na zahradě paní učitelky Kvasničkové jsme vyhledávali plodiny, rostliny, keře a stromy, které znali naši středověcí předci, plnili úkoly a povídali si zajímavosti načerpané z našeho dopoledního pátrání.Pochutnejme si

I toto bylo hnacím motorem k přihlášení hochů z devátých tříd do školní kuchyňky. Však také meníčko bylo ukázkové: polévka česnečka se smaženými kostičkami chleba, kuřecí řízek s bramborovým salátem ala Štědrý den a jako bonus pohár s ovocem a zakysanou smetanou posypaný strouhanou čokoládou. Zjistili jsme, že uvařit oběd zabere dost času, u nás je "vcukuletu" a opět dlouhá doba úklidová. Když jsme uposlechli dobře míněných rad, vše se zdařilo a velcí i malí kluci spolu s děvčaty mohli být se svým uměním spokojeni.Vyrobme si grafický listVíme, známe, umíme…


        Stanoviště: Městská knihovna Kaplice
        Vedoucí: Cinádrová Helena
        Děti při činnostech pracovaly ve skupinách. Řešily otázky z různých oborů, hrály zajímavé hry, hádaly povolání a činnosti vyjádřené pantomimou, rozšifrovávaly texty pohádek. Rozvíjely se tím jejich komunikační schopnosti, umění řešit problémy, učily se vyhledávat důležité informace. Důraz byl kladen na rozvoj fantazie a kreativity žáků. Při řešení zadaných úkolů žáci vycházeli ze znalostí, které získali v hodinách dějepisu, fyziky, matematiky, češtiny, přírodopisu a zeměpisu. Na závěr vytvořily jednotlivé skupiny žáků koláž nebo malbu, která vyjádřila jejich vidění skutečnosti. Práce ve skupinách žáky bavila a všichni se plně do činností zapojili.Evropské prostřeno

Žáci postupně vyplnili kvízy o zemích, které si vybrali: Chorvatsko, Česko a Itálie. Měli k dispozici tablety , na kterých vyhledávali informace o daných zemích. Každá skupinka nám také připravila pokrm, který byl pro danou zemi typický. Následně se sešla porota, která přidělila body každému pokrmu. Třetím úkolem bylo poznávání potravin se zavázanýma očima. Žáci postupně ochutnali sladké, slané, kyselé i velmi pálivé potraviny. Na vítěze čekala sladká odměna.Pevnost Boyard

Dne 14. 6. 2013 se konal na naší škole pro druhý stupeň Projektový den. Nás dvanáct se dobrovolně přihlásilo na Pevnost Boyard. Všichni jsme plnili úkoly k dosažení dvanácti klíčů a indícií. Byli jsme v parku, na Blančáku, na školním hřišti i ve dvoře v altánu. Všichni se dobře bavili a odešli domů s radostí, že zvítězili. S pozdravem Vysavači.